Paź
11
2021
--

Pierwszy dzwonek – wspieranie zdrowia psychicznego

Zielona wstążka - symbol Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

symbol Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Fundacja Credo zaprasza mieszkańców województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Pierwszy dzwonek – wspieranie zdrowia psychicznego” współfinansowanego z Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie. Do końca listopada 2021 odbędą się następujące działania:

  • 20.10.2021 – prelekcja destygmatyzacyjna na temat chorób psychicznych dla pracodawców, pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, urzędników, duchownych i wszystkich zainteresowanych,
  • 22.10.2021 – prelekcja na temat chorób psychicznych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów,
  • 03.11.2021 – warsztaty dla rodzin osób doświadczających kryzysów psychicznych,
  • 09.11.2021 – spotkanie z prawnikiem dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin,
  • sesje otwartego dialogu dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich bliskich.

Otwarty dialog jest metodą skandynawską, która powstała z myślą o osobach w kryzysie psychicznym. Jego celem jest stworzenie sieci wsparcia oraz głębokiej relacji, dzięki której chory i jego  otoczenie uzyskują wspólny język i zrozumienie, co stanowi początek zmiany. Jest to praca na zasobach, zorientowana na pacjenta, jego rodzinę i sieć społeczną, bazująca na założeniu, że należy przejść od opieki instytucjonalnej do środowiskowego modelu wsparcia.

Wszystkie wydarzenia odbędą się online na platformie Zoom. Udział w nich wymaga
rejestracji pod podanymi linkami. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się na prelekcję dla pracodawców i pracowników

Zapisz się na prelekcję dla młodzieży i studentów

Zapisz się na warsztaty dla rodzin

Zapisz się na spotkanie z prawnikiem

Osoby zainteresowane uczestnictwem w sesjach otwartego dialogu prosimy o kontakt z Hanną Pasterny.
E-mail:

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Bez kategorii |
Paź
01
2020
--

Wzajemne oswajanie 2 – szkolenia o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Od 01.04 do 30.09.2020 Fundacja Credo realizowała projekt „Wzajemne oswajanie 2” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

Cele projektu:

  • wzrost wiedzy pracowników prokuratury i sądu na temat komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
  • zmniejszenie lęku osób niepełnosprawnych przed kontaktem z wymiarem sprawiedliwości.

W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach i w Sądzie Okręgowym w Gliwicach o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Wzięli w nich udział pracownicy administracyjni, prokuratorzy i sędziowie, w sumie 81 osób. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie trudności w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości może mieć osoba głucha, jakiej pomocy potrzebuje osoba niewidoma, jak dostosować przesłuchanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, czym jest tekst łatwy do czytania, na czym polega różnica pomiędzy graficznym i tekstowym plikiem PDF. Dyskutowaliśmy też o rekomendacjach zawartych w publikacji „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”, którą wydaliśmy w roku 2019.

Ponadto w Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyło się spotkanie dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności. Zapewniliśmy tłumaczenie na język migowy. Uczestnicy mieli okazję zapytać sędziów o nurtujące ich sprawy: jak osoba niepełnosprawna powinna przygotować się do wizyty w sądzie, w jaki sposób może otrzymać pomoc w przeglądaniu akt, czy możliwe jest przesłuchanie w miejscu zamieszkania, czy osoba niewidoma może być kuratorem lub opiekunem prawnym, co powinna zrobić organizacja pozarządowa, by przystąpić do postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Mamy nadzieję, że nasze działania pomogły pracownikom wymiaru sprawiedliwości lepiej rozumieć potrzeby, możliwości i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, a niepełnosprawnym petentom ułatwią przygotowanie do kontaktu z prokuraturą i sądem.

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Akcje / Projekty,Aktualności |
Mar
06
2014
--

Spotkanie warsztatowe w Lublinie

Temat spotkania: Poznaję, rozumiem i akceptuję siebie i innych – rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadząca: dr. Beata Rola

Data i godzina: 1.04.2014, godz. 16.30
Miejsce spotkania: Przedszkole Nr 63 w Lublinie, ul. Szmaragdowa 22

Organizatorzy:
– Doradcy Metodyczni Wychowania Przedszkolnego w Lublinie Ewa Wójtowicz i Teresa Rycerz-Rękas
– Fundacja Credo z Katowic

Informacje o konferencji na stronach LSCDN: http://lscdn.pl/pl/form/r893,Poznaje-rozumiem-i-akceptuje-siebie-i-innych-rozwijanie-wrazliwosci-dzieci-w-wie.html

Okładka materiałów edukacyjnych

Podczas spotkania możliwe będzie zakupie materiałów w promocyjnej cenie 40 zł (możliwe Faktury Vat). Na pakiet składa się bogato ilustrowana książka R. Elliott „Tak jest i już!” oraz scenariusze zajęć wraz z kartami pracy oparte na książeczce, pt. „Poznaję i akceptuję siebie i innych”. Karty pracy przeznaczone są do kserowania, dlatego wydawnictwo nie przewiduje dodatkowych materiałów dla dzieci.

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Akcje / Projekty,Aktualności |
Gru
16
2013
--

Konferencja w Warszawie

Okładka materiałów edukacyjnychW dniu 9 grudnia 2013 odbyła się w Warszawie konferencja pt. “Poznaję, rozumiem  i akceptuję siebie i innych – rozwijanie wrażliwości społecznej w wieku przedszkolnym”. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego przez Fundację Credo projektu pt. “Poznaję i akceptuję siebie i innych”.

Konferencja miała na celu zainspirowanie nauczycieli i dyrektorów do działań związanych z kształtowaniem postaw tolerancji i akceptacji wśród dzieci. Fundacja Credo zaprezentowała materiały metodyczne służące do budowania programu wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Organizatorami konferencji byli:

W konferencji udział wzięło ok. 250 nauczycieli i pedagogów z województwa mazowieckiego.

 

 

Cze
19
2013
--

Koncert Kai Kosowskiej w Katowicach

WSTĘP WOLNY!

 

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Bez kategorii |

Działa na: WordPress. Skórka: TheBuckmaker, tłumaczenie: Skórki Wordpress