Paź
01
2020

Wzajemne oswajanie 2 – szkolenia o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Od 01.04 do 30.09.2020 Fundacja Credo realizowała projekt „Wzajemne oswajanie 2” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

Cele projektu:

  • wzrost wiedzy pracowników prokuratury i sądu na temat komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
  • zmniejszenie lęku osób niepełnosprawnych przed kontaktem z wymiarem sprawiedliwości.

W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach i w Sądzie Okręgowym w Gliwicach o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Wzięli w nich udział pracownicy administracyjni, prokuratorzy i sędziowie, w sumie 81 osób. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie trudności w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości może mieć osoba głucha, jakiej pomocy potrzebuje osoba niewidoma, jak dostosować przesłuchanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, czym jest tekst łatwy do czytania, na czym polega różnica pomiędzy graficznym i tekstowym plikiem PDF. Dyskutowaliśmy też o rekomendacjach zawartych w publikacji „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”, którą wydaliśmy w roku 2019.

Ponadto w Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyło się spotkanie dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności. Zapewniliśmy tłumaczenie na język migowy. Uczestnicy mieli okazję zapytać sędziów o nurtujące ich sprawy: jak osoba niepełnosprawna powinna przygotować się do wizyty w sądzie, w jaki sposób może otrzymać pomoc w przeglądaniu akt, czy możliwe jest przesłuchanie w miejscu zamieszkania, czy osoba niewidoma może być kuratorem lub opiekunem prawnym, co powinna zrobić organizacja pozarządowa, by przystąpić do postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Mamy nadzieję, że nasze działania pomogły pracownikom wymiaru sprawiedliwości lepiej rozumieć potrzeby, możliwości i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, a niepełnosprawnym petentom ułatwią przygotowanie do kontaktu z prokuraturą i sądem.

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Akcje / Projekty,Aktualności |

Brak komentarzy

Komentowanie wyłączone.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.


Działa na: WordPress. Skórka: TheBuckmaker, tłumaczenie: Skórki Wordpress