Gru
16
2013
--

Konferencja w Warszawie

Okładka materiałów edukacyjnychW dniu 9 grudnia 2013 odbyła się w Warszawie konferencja pt. “Poznaję, rozumiem  i akceptuję siebie i innych – rozwijanie wrażliwości społecznej w wieku przedszkolnym”. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego przez Fundację Credo projektu pt. “Poznaję i akceptuję siebie i innych”.

Konferencja miała na celu zainspirowanie nauczycieli i dyrektorów do działań związanych z kształtowaniem postaw tolerancji i akceptacji wśród dzieci. Fundacja Credo zaprezentowała materiały metodyczne służące do budowania programu wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Organizatorami konferencji byli:

W konferencji udział wzięło ok. 250 nauczycieli i pedagogów z województwa mazowieckiego.

 

 

lt.
22
2011
--

Czytane sercem – spotkania promocyjne

Realizując opisany program Fundacja Credo zorganizowała następujące spotkania promocyjne:

1. Spotkanie z niewidomą poetką Jolantą Kutyło zatytułowane „Wierszowanie na dywanie” zorganizowane w Zespole Szkół nr 2 w Chorzowie. Prezentacji poezji towarzyszył pokaz sprzętu do użytku codziennego osoby niewidomej

2. Spotkanie w Ośrodku dla osób niewidomych w Siemianowicach Śląskich.

3. Prezentacja audiobooka połączona z pokazem filmu o życiu i zaangażowaniu społecznym diakona Petera Heppa oraz prelekcją Hanny Pasterny autorki książki Jak z biała laską zdobywałam Belgię, w następujących ośrodkach:

  • Przedszkole Miejskie z Oddziałami Specjalnymi nr 24 w Jaworznie (spotkanie z rodzicami);
  • Zespół Szkół Sióstr Urszulanek w Rybniku;
  • Liceum Pedagogiczne w Jaworznie (spotkanie z rodzicami i uczniami);
  • Liceum Plastyczne w Dąbrowie Górniczej;
  • spotkanie z rodzicami i uczniami –  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Dąbrowie Górniczej;
  • Kino-Teatr „Tęcza” – z okazji Dni Białej Laski w Siemianowicach Śląskich;
  • Biblioteka Śląska – w ramach obchodów rocznicy „Rok Ludwika Braille’a”;
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiki Specjalnej;
  • spotkanie na Wydziale Pedagogiki Specjalnej na KUL w Lublinie w ramach XII Kiermaszu Książki Katolickiej.
Autor: Fundacja Credo, kategoria: Aktualności | Tagi: , ,
Sty
30
2011
--

Czytane sercem – promocja literatury wśród niewidomych i słabowidzących

W roku 2009 Fundacja Credo realizowała projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatytułowany „Czytane sercem – promocja literatury wśród niewidomych i słabowidzących”

Program objął wydanie i promocję audiobooka „Świat w moich dłoniach” autorstwa głuchoniewidomego diakona Petera Heppa. Program miał zasięg ogólnokrajowy i przyczynił się m.in. do upowszechnienia wiedzy o życiu i problemach ludzi dotkniętych tą niepełnosprawnością. Program zakładał niesienie pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym w kształtowaniu postawy wiary w samego siebie, wiary w możliwość przezwyciężenia ograniczenia wynikającego z kalectwa, podjęcia aktywności życiowej, pomoc w odnalezieniu osobistego szczęście i spełnienia oraz miejsca w społeczeństwie.

Sama książka charakteryzuje się nieocenioną wartością. Mówi o zwycięstwie człowieka nad losem i własnymi słabościami. Jest niezastąpionym przewodnikiem dla rodzin niepełnosprawnych oraz wszystkich, którzy mają do czynienia z niepełnosprawnością polegającą na uszkodzeniu dwóch najważniejszych życiowo zmysłów: słuchu i wzroku. Dzięki niej wiele osób mogło zrozumieć, jak wygląda świat mroku i ciszy, i jakiej pomocy potrzebują ludzie dotknięci tym kalectwem.

Realizacja projektu objęła również promocję innych autorów z dysfunkcją wzroku i prezentację ich twórczości szerszej publiczności.

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Aktualności | Tagi: , , ,
Lis
29
2010
--

rekomendacja (prof. J. Buzek)

Strasburg, 1.03.2010.

Prof. dr hab. Jerzy Buzek

Były Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Biuro: ul. Drzymały 38/1

47-400 Racibórz

tel.: 609 771 772

fax: 32 203 27 92

email:

Wydawnictwo Credo

W związku ze staraniami pani Jadwigi Mandery i Pani Anieli Tajner o wydanie Pocztu polskich królowych i księżnych, żon władców” pragnę wyrazić swoją opinię o proponowanej publikacji i udzielić swego poparcia.

„Poczet” to pozycja nowatorska, przygotowana niezwykle atrakcyjnie pod względem merytorycznym i estetycznym, posiadająca duże walory edukacyjne. Upamiętnia postacie, jakie dotąd nie znalazły należnego im miejsca w narodowym panteonie. Los polskich królowych jest Polakom nieznany. A miały one ogromny wpływ na politykę, wniosły w polską kulturę wiele nowych wartości wpływały znacząco na proces europeizacji Polski.

„Poczet” zawiera nie tylko rzetelną wiedzę o żonach władców, ukazuje także życie królów i to od osobistej, uczuciowej strony. I z tego względu również zasługuje na upowszechnienie.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Buzek

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Inne | Tagi: , ,
Lis
29
2010
--

recenzja „Poczet polskich królowych i księżnych”

Poczet polskich królowych i księżnych, tekst: Aniela Tajner, portrety: Jadwiga Mandera, ss. 242+46 ilustracji

Opracowanie, które przekazano mi do oceny, jest niewątpliwie bardzo osobistym spojrzeniem na rolę kobiety w dziejach polskiej państwowości. Autorka tekstu, nie będąc zawodowym historykiem, z dużą pasją ukazała czytelnikowi w sposób przystępny wiele faktów z życia księżnych i królowych, żon i matek władców polskich.

Tekst jest skierowany do czytelników, którzy może niejednokrotnie o niektórych postaciach z tej pracy słyszeli, ale zapewne jeszcze w latach szkolnych. Jednak większość małżonek władców Polski pozostawała i często pozostaje zagadkowa, a o niektórych ogół czytelników raczej nigdy nie słyszał. W biogramach władczyń znajdziemy te bardziej znane, jak na przykład Dobrawa, św. Jadwiga Śląska, św. Jadwiga Andegaweńska, Bona Sforza d’Aragona, Barbara Radziwiłłówna, Anna Jagiellonka oraz Maria Kazimiera d’Arquien. Jest również cała plejada tych mniej lub zupełnie nieznanych małżonek polskich monarchów. Na pewno do nich można zaliczyć żony pierwszych Piastów. Wśród nich wymienić można: Odę – żonę Mieszka I, Emnildę, żonę Bolesława I Chrobrego, obie Judyty, żony Władysława Hermana, Agnieszkę, żonę Władysława II Wygnańca i wiele innych. Z późniejszych władczyń można również przytaczać imiona tych, o których już dziś niewielu pamięta. Dotyczy to tak okresu późnego średniowiecza, jak również czasów nowożytnych. Sądzić należy, że niewiele osób wie o kilku żonach Władysława Jagiełły czy Zygmunta II Augusta. Pisząc poszczególne życiorysy autorka uciekała się do wielu opracowań, niemniej biogramy zawierają wyselekcjonowany materiał, który zdaniem autorki powinien znaleźć się w tym opracowaniu.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden szczegół pracy. Otóż dla okresu rozbicia dzielnicowego szczegółowo omówiono tylko kilka postaci. Jednakże autorka nie zapomniała o żonach pozostałych książąt, którzy starali się objąć zwierzchnią władzę w rozbitym państwie. Na czterech stronach zostały zawarte informacje aż o jedenastu postaciach księżnych.

Dużą wartością pracy jest to, że zawiera wykaz opracowań, z których korzystała autorka biogramów. Jest tam kilkanaście pozycji. Wśród kilkunastu tytułów znajdujemy również źródła. Może to cieszyć, gdyż nieczęsto w takich opracowaniach korzysta się ze źródeł. Na końcu pracy prócz wykazu literatury znalazło się miejsce dla kalendarium wydarzeń. To dobry pomysł. Dla wielu czytelników ten chronologiczny przegląd będzie cenną pomocą podczas wędrówki przez osiem stuleci żon polskich monarchów.

Każdy z biogramów uzupełnia portret opisywanej w nim postaci. W tym miejscu warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z portretami nie będącymi (…) kopiami autentycznych wizerunków. Jadwiga Mandera, będąca autorką portretów proponuje czytelnikowi spojrzenie na postacie pierwszych kobiet dawnej Polski swoimi oczami. Rysy poszczególnych bohaterek zawierają ładunek emocjonalny, nacechowany indywidualnym spojrzeniem twórcy. Niewątpliwie dodaje to uroku całej pracy. Czytelnik staje przed zwierciadłem przyszłości, w którym dostrzega postacie kobiet mające cechy ludzkie, namacalne dla współczesnego odbiorcy. Część postaci, gdy spoglądamy na ich twarze, wydaje się nieco wyidealizowana. Jednakże jestem przekonany, iż autorce zależało na nadaniu osobistego piętna, piętna kobiety, w sposób obrazowy ukazującego piękno duszy oraz cechy fizyczne innej kobiety.

Uważam, że przedstawiona praca spełnia warunki wydawnicze i zasługuje na opublikowanie. Z pewnością może cieszyć się zainteresowaniem czytelników. W dużej mierze, jako dzieło kobiet, jest adresowane do środowisk kobiecych w Polsce. Moim zdaniem może być potraktowana jako kolejny głos do społecznej dyskusji nad rolą kobiety w historii Polski.

dr Bogdan Kloch

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Inne | Tagi: , ,

Działa na: WordPress. Skórka: TheBuckmaker, tłumaczenie: Skórki Wordpress