Rodzic uczy się z dzieckiem

Rodzic uczy się z dzieckiem. Wydanie i promocja książki dla dzieci pt. “Dziewczynka z ZOO”

Dziewczynka z ZOOJest to książeczka dla dzieci w wieku przedszkolnym, która taktownie i niebanalnie przedstawia problem samotności dziecka. Książeczka, pełna empatii w podejściu do tematu, jest pięknie ilustrowana, dając sugestywny przekaz idei zarówno słowem, jak i obrazem. Dla rodziców i nauczycieli poszukujących tematów, które rozbudzają emocjonalnie i społecznie, będzie z pewnością stanowić impuls do realizacji twórczych i wartościowych pomysłów edukacyjno-wychowawczych, wartościowych, głębokich rozmów czy inspirujących zajęć z dziećmi.

Książeczka umieszcza problem samotności dziecka i adopcji w codziennym kontekście. Ukazuje jedno i drugie jako jeden z wielu odcieni i wyzwań życia. Autorka nie definiuje i nie wartościuje tych problemów, zostawiając szeroki wachlarz możliwości ich odczuwania i interpretacji podczas czytania i oglądania książeczki wspólnie z dzieckiem.

Niemniej rola książeczki nie kończy się na czytaniu dziecku. Porusza ona również wyobraźnię dorosłych. Nakłania do otwartości, buduje w czytelniku (zarówno w tym najmłodszym, jak i dorosłym) przekonanie, że rodzina jest szczególnie cenną wartością, pomaga zrozumieć i odczuć, że każdy człowiek jest kimś wyjątkowym i ma prawo do życia w rodzinie, w przyjaznym środowisku, wśród tych, którzy go kochają i akceptują.

Problem nieszczęścia dziecięcej samotności, sieroctwa i opuszczenia, a także adopcji, zaniedbywany w poprzednich latach, stanowi obecnie przedmiot wielu badań i dyskusji. Książeczka stanowi zatem świetny materiał pomocniczy do rozmowy o samotności dziecka, o wartości rodziny, uczy wrażliwości, tolerancji i współczucia, które są niezbędne w podejściu do tematu adopcji. Pokazuje również, że empatia jest lekarstwem na obojętność czy strach, że oswaja, to czego nie znamy.

Książeczka może stanowić także zachętę do promocji rodzinnego czytania, którego etos jest propagowany i pielęgnowany przez Fundację Credo.

Cele i rezultaty zdania:
1. Publikacja książki dla dzieci o ważnej tematyce społecznej.
2. Wzbogacenie polskiego rynku o pozycję o wysokim poziomie edytorskim.
3. Wzbogacenie polskiego rynku książki o wysokiej jakości publikację z zakresu dziecięcej literatury wychowawczo-edukacyjnej.
4. Dostarczenie atrakcyjnego, nowatorskiego materiału edukacyjnego dla dzieci i dorosłych w myśl idei rodzic uczy się od dziecka.
5. Stworzenie przestrzeni w życiu rodziny i społeczeństwa, gdzie literatura wspiera dyskusję społeczną o problemie samotności i potrzebie adopcji.

Literatura uczy najpiękniej, a połączenie jej z treściami i walorami wychowawczo-edukacyjnymi z pewnością przyniesie spodziewane rezultaty, które okażą się skuteczne i trwałe. Jesteśmy przekonani, że książka, charakteryzująca się wysoką komunikatywnością przekazu, dotrze do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców. Zaś jej walory i wyjątkowość zostaną docenione nie tylko przez dzieci, do których jest adresowana, ale także przez dorosłych nauczycieli, wychowawców, rodziców. Poprzez udostępnienie niniejszej publikacji książkowej umożliwimy wielu dorosłym uczenie się razem z dzieckiem.

 

MKiDN logoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Autor: Fundacja Credo

Działa na: WordPress. Skórka: TheBuckmaker, tłumaczenie: Skórki Wordpress