Poznaję i akceptuję… – autorzy

Poznaję i akceptuję siebie i innych„Poznaję i akceptuję siebie i innych. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym.”
B. Rola, B. Dubińska, R. Piotrowicz

Publikacja jest ciekawą, godną polecenia pozycją. Przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, będzie przydatna zarówno psychologom, pedagogom specjalnym, studentom pedagogiki specjalnej, jak również rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym. Pozycja ta niewątpliwie wzbogaci wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, ale może być również znaczącą podstawą formułowania interesujących rozwiązań praktycznych. Mam nadzieję, że dzięki tej publikacji jeszcze szerszy krąg osób doceni znaczenie literatury w rozwoju dzieci i że spotka się ona z dużym zainteresowaniem odbiorców.

dr hab. Bernadeta Szczupał
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

O autorach

dr Beata Rola – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, konsultantka ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego. Od wielu lat związana z działalnością Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie i Akademią Pedagogiki Specjalnej. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową w zakresie diagnozowania i korygowania zaburzeń zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz metod pracy stymulujących rozwój poznawczy uczniów ze SPE. Ekspert w Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autorka publikacji w poradnikach dla nauczycieli Wydawnictwa MSCDN, Raabe i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zakres tematyczny publikacji obejmuje zagadnienia wokół problemu integracji i edukacji włączającej oraz zasad i metod przeciwdziałania wykluczeniu. W ramach Projektu MEN „Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” współtworzyła model pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Mgr Beata Dubińska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Wieloletni nauczyciel w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Organizator warsztatów tanecznych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jako nauczyciel akademicki od wielu lat związana z działalnością naukową i dydaktyczną z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Pedagogicznych APS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej i ogólnodostępnej (realizowanej w ramach edukacji włączającej). Istotne miejsce zajmuje w nich problematyka wsparcia edukacyjnego i społecznego w pracy z dzieckiem ze SPE oraz wykorzystania metod aktywizujących w pracy z uczniem. Autorka kilku publikacji z tego obszaru, m.in. programu, podręcznika i kart pracy dla klas IV-VI szkoły podstawowej w ramach projektu „Programy nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Dr Radosław Piotrowicz – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, specjalista wczesnej interwencji, wieloletni terapeuta Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU w Zgierzu, diagnosta, terapeuta, nauczyciel akademicki, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, autor programów kształcenia oraz kierownik studiów podyplomowych „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem” w APS. Autor publikacji z zakresu tematycznego dotyczącego osób z niepełnosprawnością intelektualna (dzieciństwo, dorosłość oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka), redaktor przewodników metodycznych „Programy nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Konsultant m.in. poradnika „Jak pomóc? Dziecko z zespołem Downa – pierwsze dni”.

Autor: Fundacja Credo

Działa na: WordPress. Skórka: TheBuckmaker, tłumaczenie: Skórki Wordpress