Paź
01
2020
--

Wzajemne oswajanie 2 – szkolenia o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Od 01.04 do 30.09.2020 Fundacja Credo realizowała projekt „Wzajemne oswajanie 2” współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

Cele projektu:

  • wzrost wiedzy pracowników prokuratury i sądu na temat komunikacji z osobami niepełnosprawnymi,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
  • zmniejszenie lęku osób niepełnosprawnych przed kontaktem z wymiarem sprawiedliwości.

W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach i w Sądzie Okręgowym w Gliwicach o komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Wzięli w nich udział pracownicy administracyjni, prokuratorzy i sędziowie, w sumie 81 osób. Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie trudności w kontakcie z wymiarem sprawiedliwości może mieć osoba głucha, jakiej pomocy potrzebuje osoba niewidoma, jak dostosować przesłuchanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością sensoryczną, czym jest tekst łatwy do czytania, na czym polega różnica pomiędzy graficznym i tekstowym plikiem PDF. Dyskutowaliśmy też o rekomendacjach zawartych w publikacji „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”, którą wydaliśmy w roku 2019.

Ponadto w Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyło się spotkanie dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności. Zapewniliśmy tłumaczenie na język migowy. Uczestnicy mieli okazję zapytać sędziów o nurtujące ich sprawy: jak osoba niepełnosprawna powinna przygotować się do wizyty w sądzie, w jaki sposób może otrzymać pomoc w przeglądaniu akt, czy możliwe jest przesłuchanie w miejscu zamieszkania, czy osoba niewidoma może być kuratorem lub opiekunem prawnym, co powinna zrobić organizacja pozarządowa, by przystąpić do postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Mamy nadzieję, że nasze działania pomogły pracownikom wymiaru sprawiedliwości lepiej rozumieć potrzeby, możliwości i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, a niepełnosprawnym petentom ułatwią przygotowanie do kontaktu z prokuraturą i sądem.

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Akcje / Projekty,Aktualności |
Mar
06
2014
--

Spotkanie warsztatowe w Lublinie

Temat spotkania: Poznaję, rozumiem i akceptuję siebie i innych – rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadząca: dr. Beata Rola

Data i godzina: 1.04.2014, godz. 16.30
Miejsce spotkania: Przedszkole Nr 63 w Lublinie, ul. Szmaragdowa 22

Organizatorzy:
– Doradcy Metodyczni Wychowania Przedszkolnego w Lublinie Ewa Wójtowicz i Teresa Rycerz-Rękas
– Fundacja Credo z Katowic

Informacje o konferencji na stronach LSCDN: http://lscdn.pl/pl/form/r893,Poznaje-rozumiem-i-akceptuje-siebie-i-innych-rozwijanie-wrazliwosci-dzieci-w-wie.html

Okładka materiałów edukacyjnych

Podczas spotkania możliwe będzie zakupie materiałów w promocyjnej cenie 40 zł (możliwe Faktury Vat). Na pakiet składa się bogato ilustrowana książka R. Elliott „Tak jest i już!” oraz scenariusze zajęć wraz z kartami pracy oparte na książeczce, pt. „Poznaję i akceptuję siebie i innych”. Karty pracy przeznaczone są do kserowania, dlatego wydawnictwo nie przewiduje dodatkowych materiałów dla dzieci.

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Akcje / Projekty,Aktualności |
Gru
16
2013
--

Konferencja w Warszawie

Okładka materiałów edukacyjnychW dniu 9 grudnia 2013 odbyła się w Warszawie konferencja pt. “Poznaję, rozumiem  i akceptuję siebie i innych – rozwijanie wrażliwości społecznej w wieku przedszkolnym”. Konferencja odbyła się w ramach realizowanego przez Fundację Credo projektu pt. “Poznaję i akceptuję siebie i innych”.

Konferencja miała na celu zainspirowanie nauczycieli i dyrektorów do działań związanych z kształtowaniem postaw tolerancji i akceptacji wśród dzieci. Fundacja Credo zaprezentowała materiały metodyczne służące do budowania programu wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Organizatorami konferencji byli:

W konferencji udział wzięło ok. 250 nauczycieli i pedagogów z województwa mazowieckiego.

 

 

Cze
18
2013
--

Nordic walking: nauka chodzenia w uprzęży.

Zajęcia prowadził Paweł Piechowicz, niewidomy twórca uprzęży do nordic walkingu, która pozwala niewidomemu, w asyście drugiej osoby, bezpiecznie uprawiać tę dziedzinę sportu. Korzystanie z uprzęży wymaga umiejętności dobrej koordynacji pomiędzy obiema osobami. Tę uzyskuje się po wielu godzinach ćwiczeń.

Wieczorem uczestnicy programu, w sali kina „Rialto”, obejrzeli film Andrzeja Jakimowskiego pt. „Imagine” . Rzecz o rzeczywistości osób niewidzących. O tym jak radzą sobie z ograniczeniami, ale także o tym jak intensywnie wykorzystują dostępne im zmysły. W sposób trudny do wyobrażenia dla osób widzących.

// Warsztaty Grundtvig „Radość z aktywności. Jak zostać asystentem osób z dysfunkcją wzroku w aspekcie wielokulturowym” (2012‑1‑PL1‑GRU13‑28480) organizowane przez Fundację Credo i realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Więcej na http://grundtvig.credo.org.pl/

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Akcje / Projekty |
Cze
17
2013
--

W goglach i z białą laską.

Pierwszy dzień warsztatów był nie tylko bardzo pracowity, ale też pełen emocji. Zajęcia z komunikacji społecznej, uświadomiły wszystkim z jak różnych bodźców zewnętrznych korzystają osoby widzące i niewidzące.

Kolejne zajęcia praktyczne, tym razem w terenie, z z instruktorem orientacji przestrzennej – jedynie wzmocniły pierwsze wrażenie. Chodzenie w goglach, po otwartej parkowej przestrzeni, czy po schodach nie było proste. Mimo lasek, które użyte w odpowiedni sposób są niezwykle pomocne.

Niezwykły był też pewnie dla wielu osób widok kilkunastoosobowej grupy z białymi laskami podążającej do parku wzdłuż ul. Bytkowskiej. Dobrani w pary ćwiczyli zasady poruszania się z przewodnikiem. Jak się okazuje, w tej współpracy ważne jest nie tylko porozumienie werbalne, ale także cały system znaków przekazywanych osobie z wadą wzroku poprzez mowę ciała.

Zajęcia trwały od godz. 9.00 do 19.30 z dwoma krótkimi przerwami i przerwą na obiad. W warsztatach uczestniczą dwie osoby niewidome. Trzy inne w swoim najbliższym otoczeniu mają takie, które utraciły wzrok. Po tym pierwszym dniu, okazało się, że mimo wcześniejszych doświadczeń, wiele rzeczy jest dla nich zaskoczeniem i pozwala pełniej uświadomić sobie w jakiej rzeczywistości żyją ich bliscy.

// Warsztaty Grundtvig „Radość z aktywności. Jak zostać asystentem osób z dysfunkcją wzroku w aspekcie wielokulturowym” (2012‑1‑PL1‑GRU13‑28480) organizowane przez Fundację Credo i realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Więcej na http://grundtvig.credo.org.pl/

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Akcje / Projekty |

Działa na: WordPress. Skórka: TheBuckmaker, tłumaczenie: Skórki Wordpress