Mar
30
2010
--

Fundacja CREDO realizuje projekt MKiDN

Tandem w szkocką kratkę - Hanna Pasterny

Tandem w szkocką kratkę - Hanna Pasterny

Na projekt składają się:
1. Wydanie książki niewidomej autorki Hanny Pasterny „Tandem w szkocką kratkę” o funkcjonowaniu osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby z zespołem Aspergera oraz ich międzynarodowej współpracy.
2. Promocja książki „Tandem w szkocką kratkę” z uwzględnieniem tematyki terapeutycznej zawartej w publikacji.
3. Organizacja spotkań z młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami promujących aktywność, poszanowanie dla innych narodowości i religii oraz zaangażowanie w wolontariat.
4. Zorganizowanie konferencji o zasięgu ogólnopolskim z udziałem prelegentów – specjalistów z dziedziny biblioterapii, tyflopedagogiki, zespołu Aspergera i autyzmu – której celem będzie upowszechnianie kultury i czytelnictwa wśród osób z tymi niepełno sprawnościami i ich otoczenia.
5. Konferencja będzie połączona z wystawą prac osób z ww. dysfunkcjami oraz integracyjnym wieczorem literackim, podczas którego będą prezentowane fragmenty książki „Tandem w szkocką kratkę” i twórczość literacka innych osób niepełnosprawnych, w celu zachęcenia niepełnosprawnych do uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia.

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Autor: Fundacja Credo, kategoria: Aktualności | Tagi: ,

Działa na: WordPress. Skórka: TheBuckmaker, tłumaczenie: Skórki Wordpress